Piękna, słoneczna pogoda, dobry humor oraz przepiękne zabytki starego miasta Przemyśla towarzyszyły nam w trakcie rajdu z okazji Dnia Dziecka. 30 maja stał się dobrym pretekstem do wyjścia poza szkolne mury i spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu. 2018 rok jest szczególnym rokiem ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Tegoroczny rajd Słowaka miał więc nietypowy charakter, bo historyczny. Prowadzili go nauczyciele historii przez te dzielnice miasta, w których wręcz dotykamy dawnych czasów. Każda klasa wybrała jedną z trzech tras.

Trasa 1.
Godzina 9:30 - zbiórka na parkingu przed budynkiem I LO – przejście ul. Słowackiego na cmentarze wojskowe: cmentarz wojska polskiego, żołnierzy austro-węgierskich, niemieckich, rosyjskich, niemieckich 1939-1945 – Kopiec Tatarski – Zniesienie. Trasa prowadzona przez pana Artura Derdziaka, a uczestniczyły w niej klasy: 1b,d,e,f, 2a,e,f wraz z opiekunami.

Trasa 2.
Godzina 8:30 - zbiórka na parkingu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ul. P. Skargi 7) – przejście do pomnika Orląt Przemyskich – Wybrzeże Ojca Św. JP II – most R. Siwca – ul. Kopernika – dworzec PKP – plac Legionów – ul. Rejtana – ul. Słowackiego – ul. Basztowa – ul. Popiełuszki – ul. Tatarska – Zniesienie. Prowadzenie pan Lucjan Fac; uczestniczyły klasy 1a,c, 2b,c,d wraz z opiekunami.

Trasa rowerowa
Godzina 8:30 - zbiórka na parkingu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na ul. P. Skargi 7, przejście do pomnika Orląt Przemyskich- przejazd: przez kładkę rowerową szlakiem rowerowym do ul. Rosłońskiego – Prałkowce – Zalesie – Rokszyce –– Zielonka – Zniesienie amfiteatr. Trasę poprowadzili panowie dyrektorzy: Tomasz Dziumak i Marek Magdziak oraz pan Paweł Polański, a udział wzięło 14 uczniów z różnych klas.

Wszystkie trasy kończyły się w amfiteatrze na Zniesieniu.
Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasy oraz quiz wiedzy o historii Przemyśla. Zwycięzcy quizu otrzymali w nagrodę piątki z historii. W imprezie wzięło udział około 210 uczniów wraz z opiekunami.

Do zobaczenia na turystycznych szlakach
Edyta Hrymak


                                               
Kategoria: