NAZWA ODDZIAŁU
Klasa E matematyczno–geograficzna,
tzw. EKONOMICZNA
z dodatkową liczbą godzin rozszerzonego
języka angielskiego lub języka niemieckiego

PATRONAT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. KLASY ZEROWEJ AGH.
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
3 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym
– na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego –
język angielski lub język niemiecki
(warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych) w dodatkowo zwiększonym wymiarze, tj. 13 godzin w cyklu kształcenia.

Drugi język obcy dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym
– na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego –
język niemiecki lub język angielski lub język hiszpański (warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba chętnych).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka- wymiar godzin 4/8/6
geografia - wymiar godzin 2/4/4
język angielski lub język niemiecki - wymiar godzin 3/5/5
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

podstawy ekonomii, zarządzania i finansów
historia i społeczeństwo
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, geografia, informatyka
DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
- zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: matematyki, geografii i języka angielskiego lub języka niemieckiego,
- udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz innych olimpiadach, z geografii, przedsiębiorczości, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o bankach, języków obcych oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
- studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj.: ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, matematyka, geografia, geologia, filologie, ochrona środowiska, lingwistyka, budownictwo, architektura, turystyka i rekreacja oraz studia w języku angielskim, itp.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w:
- zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich WSIiZ w Rzeszowie,
- mogą również rozwijać swoje zainteresowania w pracach „Koła Po-dróżników”, szkolnego koła PTTK czy Uczniowskiego Klubu Inteligencji Finansowej.