Matura 2020

Egzamin maturalny w 2020 roku odbędzie się w terminie od 8 czerwca do 26 czerwca. Harmonogram dostępny na stronie CKE oraz OKE Kraków.
Informacje o organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Na stronie CKE można znaleźć także: Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące przeprowadzania egzaminów można pobrać ze strony MEN.

Prosimy także na bieżąco sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym Librus.

Kategoria: