Międzynarodowe warsztaty anglojęzyczne

Od wielu lat I LO im. J. Słowackiego regularnie odwiedzane jest przez wykładowców i studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy prowadzą dla uczniów szkoły wykłady i spotkania warsztatowe. Tym razem, dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu, do szkoły przyjechali wykładowcy Instytutu Historii UJ oraz nowego kierunku – Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures, Societies UJ.

W dn. 18 marca 2019 r. sala 35 była miejscem warsztatów anglojęzycznych dla młodzieży. Tym razem tematem były wybrane aspekty historii Polski i Węgier – jakże istotne z punktu widzenia m.in. historii lokalnej. Inicjatywę nazwano „Polish-Hungarian rapprochement. Between politics, culture and everyday life” (Polsko-węgierskie zbliżenia – między polityką, kulturą i życiem codziennym). Ich organizatorami byli: Instytut Historii UJ, Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultrures and Societies UJ, I LO im. J. Słowackiego oraz TPN. Na program złożyły się wykłady dwóch pracowników etatowych UJ i dwóch profesorów (Węgra i Amerykanina), którzy goszczą na Wydziale Historycznym tego roku i prowadzą zajęcia dla studentów. Prelegentami: dr hab. Tomasz Pudłocki (UJ) – „Headlines of Hungarian-Polish history: the chosen aspects”, mgr Gellért Ernő Marton (Uniwersytet w Segedynie, Węgry) – „Transylvania at the crossroads between Poland and Hungary (16-17th centuries)”, dr Kamil Ruszała (UJ) – „Running away towards the south: War Refugees from Galicia in Hungary during WW1” oraz prof. dr Sean Martin (John Carroll University, Cleveland, OH, USA) – „Habsburg Jews in the Twentieth Century”. Spotkanie prowadziła mgr Renata Pobidyńska, przybliżając ideę spotkania i podkreślając, że goście nie są po raz pierwszy w Przemyślu, choć połowa z nich po raz pierwszy przekroczyła progi „Słowaka”. Delegację podejmował dyrektor mgr Tomasz Dziumak, oprowadzając po liceum i po mieście.

Dla młodzieży licealna to doskonała okazja, by poprzez kontakt z wykładowcami z kraju i z zagranicy zapoznać się w pigułce ze światem uniwersytetu i jego zwyczajami. Rzadko się bowiem zdarza szansa, by profesorowie uczelni wyższych z Europy i ze świata gościli w szkołach Przemyśla. Przy okazji można było zapoznać się z nieznanymi aspektami historii obu krajów i podszkolić język angielski, który w dzisiejszym świecie jest międzynarodowym językiem komunikacji

Tomasz Pudłocki
Kategoria: