PROTEST - STRAJK

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

W związku z pismami Zarządu Oddziału ZNP w Przemyślu informuję, że rozpoczął się w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r. strajk nauczycieli. Mając na uwadze powyższy, szkoła nie jest w stanie realizować zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem. Uczniowie, którzy stawią się w szkole będą mieli zapewnioną opiekę w godzinach wynikających z ich indywidualnego planu lekcji.

Komitet Strajkowy zapowiedział kontynuację działań protestacyjnych w kolejnych dniach. Bieżące komunikaty o trwającym strajku przekazywane będą uczniom i ich rodzicom codziennie poprzez System Librus. Informacja o zakończeniu akcji protestacyjnej zamieszczona będzie na szkolnej stronie internetowej.

Licząc na Państwa wyrozumiałość przepraszam za zaistniałe niedogodności.

Z poważaniem
Tomasz Dziumak - dyrektor szkoły

Kategoria: