Dokładne informacje o wymaganiach maturalnych oraz informatory maturalne można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie