Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z /home/slowak/domains/slowak.edu.pl/public_html/includes/menu.inc).

W dniach od 12 do 15 grudnia br. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu gościło 45 dyrektorów szkół z całej Polski zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych na konferencji „Tradycja szkolna a współczesne wyzwania edukacyjne”.

Oba stowarzyszenia powstały z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej. Towarzystwo Szkół Twórczych - w 1983 r. jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, skupiony wokół autorskiego LX Liceum Ogólnokształcącego dr Nakonecznej w Warszawie. Celem TST jest współpraca szkół w zakresie udoskonalania metod nauczania i wychowania młodzieży. W ramach federacji z TST działa Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, istniejące od 1993 roku, zrzeszające trzydzieści liceów z całej Polski o znaczących tradycjach i osiągnięciach. Do jego celów należą m. in.: współdziałanie szkół w zakresie wdrażania metod aktywizujących i wspieranie w sposób systemowy uczniów szczególnie uzdolnionych. Świadectwem osiągnięć edukacyjnych sześćdziesięciu placówek zrzeszonych w TST i SSA są m. in. sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji dyrektorów stowarzyszonych szkół miało miejsce 12 grudnia br., w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor I LO, Tomasz Dziumak przywitał serdecznie uczestników zjazdu i podziękował, że tak licznie odpowiedzieli na jego zaproszenie. Przedstawił cele i założenia programowe konferencji, po czym słowa powitania skierował także do gości, którzy uświetnili swą obecnością moment jej otwarcia, m. in.: Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, Kierownika przemyskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Bernadety Jasińskiej, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pawła Treflera, dr. hab. Tomasza Pudłockiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor I LO wyraził również nadzieję, że konferencja będzie obfitowała w żywe dyskusje i ciekawe pomysły. Następnie oddał głos panu Piotrowi Pilchowi, który życzył zgromadzonym miłego pobytu w Przemyślu. Podkreślił, że goście znajdują się w jednej z najstarszych szkół w Polsce. Z kolei głos zabrała pani Bernadeta Jasińska, która w imieniu pani kurator, Małgorzaty Rauch, życzyła uczestnikom mądrych wniosków i owocnej współpracy. Stwierdziła, że przed współczesnymi szkołami stoją nowe wyzwania, dlatego nie mogą się one ograniczać do przekazywania wiedzy. Nauczyciele są powołani do współkształtowania młodego pokolenia, a do tego niezbędne jest spotkanie człowieka z człowiekiem, niezbędne jest zakorzenienie w tradycji i wskazywanie wartości: dobra, prawdy i piękna. Tę część konferencji zamknęły wystąpienia prezesa TST, Włodzimierza Sacewicza i prezesa SSA, Jana Kamińskiego, którzy podziękowali dyrektorowi szkoły i całej społeczności I LO za organizację zjazdu oraz wyrazili nadzieję, że spełni on wszystkie wiązane z nim oczekiwania.

Następnym punktem programu był wprowadzający w tematykę konferencji wykład dr. Lucjana Faca na temat historii i tradycji liceum. Prelegent przedstawił przede wszystkim sylwetki uczniów szkoły, których działalność miała wpływ na historię Polski i Ziemi Przemyskiej; mówił m. in. o św. bp. Józefie Sebastianie Pelczarze, św. ks. Zygmuncie Gorazdowskim, bł. ks. Bronisławie Markiewiczu. Wspomniał też o płk. Czesławie Mączyńskim, nauczycielu liceum, który był „komendantem Orląt Lwowskich”. Przywołał wielu działaczy społecznych, artystów i inne wybitne postaci, będące absolwentami I LO.

Kolejne wystąpienie dotyczyło współczesnych wyzwań edukacji. Pani Renata Pobidyńska mówiła o konieczności wyposażenia uczniów w takie umiejętności przydatne w dorosłym życiu jak posługiwanie się językami obcymi, czy w takie cechy jak otwartość i ciekawość świata. Wymienione cele realizowane są w szkole w ramach trzech projektów: Erasmus+ „Słowak – twój krok ku nowoczesnej Europie”, „I am proud to be European”, „Razem – lepiej, łatwiej i efektywniej”. Pani R. Pobidyńska jako koordynator przedstawiła ich założenia oraz związane z nimi działania. Zwróciła także uwagę na wysokość środków unijnych przeznaczonych na ich realizację w kilku najbliższych latach.

Jeszcze tego dnia uczestnicy konferencji mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu licealistów wyreżyserowany przez panią Bożenę Opalińską – „Maria Stuart”. Dramat autorstwa patrona szkoły, Juliusza Słowackiego, został wystawiony na deskach przemyskiego Centrum Kulturalnego. Gra aktorska oraz scenografia wzbudziły uznanie widzów i wywołały gromkie brawa dla młodych artystów i reżysera.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od udziału dyrektorów w lekcjach otwartych. Zajęcia pani Ewy Musiał przeprowadzone w Pracowni Filmoteki Szkolnej dotyczyły symbolu i jego funkcji w różnorodnych tekstach kultury. Lekcja pana Piotra Szelążka „Twoja siła to RYTM”, w której wziął udział szkolny chór Fortis, była wypełniona rytmicznymi, dykcyjnymi i artykulacyjnymi ćwiczeniami; nie zabrakło też śpiewu kolęd. Pani Tamara Ryzner poprowadziła zajęcia teatralne w języku angielskim, zaś dr Piotr Kisiel przeprowadził lekcję na temat projektowania graficznego w ramach pilotażowego programu „Informatyczne Zielone Garnizony” realizowanego przez liceum we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W świat regionalnej historii wprowadzał uczniów i gości pan Jarosław Dyrda, który przybliżył temat: „Orlęta Przemyskie”. Historię regionu uczestnicy konferencji mogli również poznać w bardziej namacalny sposób w czasie lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a także zwiedzając w porze popołudniowej Stare Miasto.

Realizacja głównych celów zjazdu, jakimi były dyskusje na temat powiązania tradycji szkolnych z wyzwaniami współczesnej edukacji, poznawanie i wymiana dobrych praktyk czy zebrania sprawozdawczo – wyborcze TST i SSA, przebiegała sprawnie i w bardzo dobrej, serdecznej atmosferze. W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich uczestników konferencji, odbywające się w godzinach wieczornych w szkolnej auli, tradycyjne spotkanie wigilijne członków towarzystw. Poprzedziła je msza święta odprawiona w archikatedrze przemyskiej w intencji założycielki stowarzyszeń oraz społeczności szkół należących do SSA i TST. Spotkanie szkolne uświetnili: Metropolita przemyski Arcybiskup Adam Szal oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Po występie młodzieży, na który złożyły się staropolskie i współczesne kolędy, nastąpiło pobłogosławienie opłatków przez ks. arcybiskupa. W słowach kierowanych do dyrektorów i uczestników spotkania arcybiskup Adam Szal nawiązał do wezwania Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Musicie mieć w sobie coś z orłów”, życząc wszelkiego dobra i błogosławieństwa w trudzie formacji młodego pokolenia. W podobnym tonie przemawiała pani kurator, zwracając uwagę na konieczność umiejętnego łączenia działań wychowawczych i dydaktycznych. Podziękowała też obecnym uczestnikom konferencji za ich działalność na rzecz polskiej oświaty.

Przemyskie spotkanie dyrektorów szkół zakończył wyjazd do Lwowa. Goście mieli możliwość zapoznania się z programem wychowania patriotycznego realizowanym od ponad dwudziestu lat w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu. Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczą co najmniej raz w czasie swojej licealnej edukacji w żywej lekcji historii prowadzonej we Lwowie w miejscach ważnych dla historii Polski. W takich właśnie zajęciach wzięli udział dyrektorzy goszczący na konferencji. Warsztaty terenowe prowadzone przez pana Lucjana Faca: „Orlęta Lwowskie – poświęcenie i męstwo” miały na celu przybliżenie wydarzeń z okresu walk o odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że dyrektorzy szkół zrzeszonych w TST i SSA zabiorą ze sobą bardzo dobre wspomnienia z pobytu w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego. Liczą także, że zachęcą oni młodzież ze swoich placówek do poznawania Ziemi Przemyskiej.

Tomasz Dziumak
Aneta Żurowska

Zdjęcia:
Artur Pinkowicz
Marek Magdziak
Marlena Górka
Patrycja PiotrowskaUroczyste otwarcie konferencji
Lekcje otwarte
Spektakl w wykonaniu licealistów – „Maria Stuart”
Spotkanie wigilijne członków towarzystw


Kategoria: