NAJLEPSI W POLSCE !!!

W dniu 12.04.2018 r. odbył się w Olsztynie finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, z udziałem najlepszych 11 zespołów z całej Polski. W całym kraju w olimpiadzie wzięło udział ponad trzy tysiące uczniów, z których do finału było rekomendowanych 16 dwuosobowych zespołów, reprezentujących każde województwo. Komitet Główny, na podstawie osiągniętych przez nich wyników, wyłonił jedenaście zespołów zakwalifikowanych do ścisłego finału.

Eliminacje okręgowe w województwie podkarpackim wygrali nasi uczniowie Magdalena Konopka i Klaudiusz Misiak z klasy I c, realizującej innowację z zakresu prawa. Podczas trójstopniowych zawodów musieli wykazać się wiedzą prawniczą z zakresu znajomości Konstytucji RP, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa kanonicznego, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodzinny i pieczy zastępczej.

Sam finał miał charakter dwuetapowy. W pierwszej części Magda i Klaudiusz rozwiązali test, którego wynik otworzył im drogę do drugiej części finału, z udziałem pięciu zespołów. Ta część miała charakter debaty publicznej na temat polityki prorodzinnej. Nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni. Wykazali się elokwencją, merytoryczną wiedzą i błyskotliwością co zostało docenione gromkimi brawami ze strony publiczności i najwyższymi ocenami jury. W konsekwencji tego finału Magda i Klaudiusz zajęli I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, przy okazji wygrywając także wycieczkę do Chorwacji.

Kategoria: