Zmieniaj nawyki – Nie klimat!

REGULAMIN

Zbieramy baterie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu zbiórki zużytych baterii „BATERIADA”


1.Organizator i czas trwania konkursu

Organizatorem konkursu szkolnego (na podstawie „Bateriady”) jest Klub Ekologów I LO. Konkurs będzie podzielony na dwie tury, z czego pierwsza zaplanowana jest na okres 1. Luty – 20. Marca 2014r., a druga 1.kwietnia – 20.maja 2014r. Informacja o konkursie umieszczona będzie na Tablicy Klubu Ekologów ( II piętro k.Sali 41), w Librusie oraz stronie internetowej szkoły www.slowak.edu.pl

2. Konkurs jest organizowany dla klas licealnych i gimnazjalnych.

Rozdanie nagród przewidziane jest na czerwiec 2014. Postać nagród będzie omówiona przez Klub Ekologów i podana do informacji w odpowiednio wczesnym terminie. Kryterium nagradzania uczestników w konkursie jest jak największa zebrana masa baterii na klasę w wyznaczonym terminie.

3. Zbierane materiały

Zbiórce podlegać będą zużyte baterie i akumulatory przenośne: baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego.

4. Warunki uczestnictwa klas w konkursie

Warunki przystąpienia klas do konkursu:

• zgłoszenie klasy do opiekuna klubu Pani Agnieszki Górki lub jednego z członków Klubu
• zaopatrzenie się w materiał przeznaczony do zbiórki (pudełko, worek itp.) z informacją o klasie i wadze zebranych baterii
• przekazanie baterii w woreczku z informacją : klasa… + ilość sztuk

5. Koordynatorzy konkursu

Koordynatorami konkursu są opiekun klubu Pani Agnieszka Górka i członkowie Klubu Ekologów. Ich zadaniem będzie kontaktowanie sięz przedstawicielami klas biorących udział w konkursie w sprawie zgromadzonych przez klasy materiałów.

6. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród odbędzie się w czerwcu 2014.

7. Postanowienia końcowe


• informacje o konkursie dostępne będą pod postacią ogłoszeń i plakatów umieszczonych w budynku szkoły, a także w Librusie
• uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
• uczestnicy (klasy oraz ich przedstawiciele) zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
• przedstawiciel klas zobowiązany jest kontaktować się z koordynatorami oraz zadbać o to, by zebrane materiały zostały dostarczone do Klubu
Kategoria: