Terminach zjazdów koleżeńskich – 2017 r.


1.   29.04.2017 r. 15-lecie matury – absolwenci z 2002 r.
2.   02.06.2017 r. 35-lecie matury – absolwenci z 1982 r.
3.   24.06.2017 r. 50 -lecie matury – absolwenci z 1967 r.
4.   24.06.2017 r. 55 -lecie matury – absolwenci z 1962 r.

Terminy zjazdów koleżeńskich – 2018 r.


1.   01.06.2018 r. 60-lecie matury – absolwenci z 1958 r.
Sprawozdania


30 lecie matury – zjazd absolwentów z 1986 roku.
65 lecie matury – zjazd absolwentów z 1951 roku.
20 lecie matury – zjazd absolwentów z 1996 roku.
15 lecie matury – zjazd absolwentów z 2002 roku.