Drogi Gimnazjalisto!        Droga Gimnazjalistko!

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważny moment dla dalszego rozwoju. Mając to na uwadze, zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą przygotowaną na rok szkolny 2017/2018.

Słowak należy do wiodących liceów w Polsce. Jako jedyne z przemyskich znalazło się w gronie 500 najlepszych klasyfikując się na 172 pozycj. Fundacja Edukacyjna Perspektywy prowadząca Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych nadała nam tytuł "Srebrnej Szkoły 2017". Opublikowane przez Centralną Komisję Edukacyjną wskaźniki tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej, mierzące efektywność nauczania szkoły w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym wyraźnie wskazują, iż przemyski „Słowak” jest w gronie liderów wśród szkół podkarpackich.

Nasi uczniowie zdobywają laury w wielu dyscyplinach naukowych i sportowych. Z sukcesami startują w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, a także innych konkursach, kwalifikując się corocznie do ogólnopolskich finałów wielu z nich. Licealiści rozwijają swoje pasje i zainteresowania, angażując się w różne przedsięwzięcia naukowe, kulturalne i sportowe. Pracują w wolontariacie młodzieżowym. Swoją naukę w liceum wieńczą, osiągając wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, a potem kontynuują naukę na studiach w Polsce i za granicami kraju. Należy podkreślić, że w minionym roku szkolnym maturę zdali wszyscy absolwenci.

Szkoła od blisko 400 lat uczy i wychowuje, w związku z tym wybór SŁOWAKA jako miejsca nauki i osobistego rozwoju to mądra, bo sprawdzona inwestycja.
Zatem serdecznie zapraszam Cię do wstąpienia w progi szkoły.

Tomasz Dziumak
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu


Klasa A matematyczno–fizyczna,
tzw. POLITECHNICZNA

Klasa B biologiczno–chemiczna,
tzw. MEDYCZNA

Klasa C polonistyczno–historyczno–wosowska,
tzw. HUMANISTYCZNA Z ELEMENTAMI PRAWA

Klasa D matematyczno–informatyczno–fizyczna,
tzw. INFORMATYCZNA

Klasa E matematyczno–geograficzna,
tzw. EKONOMICZNA

Klasa F biologiczno–chemiczno–matematyczna,
tzw. PRZYRODNICZA