Wycieczka do Lwowa

Tradycją „Słowaka” stały się integracyjne wyjazdy klas pierwszych do Lwowa. Nasza długo oczekiwana wycieczka odbyła się 19.03.2008. Uczestniczyła w niej grupa osób z kl.1c1, 1f i 2d. Nasi opiekunowie- prof.L.Fac, prof.J.Dyrda i prof.J.Szolc w barwny sposób przedstawili nam historię Sądowej Wiszni, Gródka Jagiellońskiego oraz Lwowa.

Nasz pierwszy postój przypomniał nam o XVIw. kiedy to w Sądowej Wiszni zaczęły odbywać się sejmiki generalne Woj. ruskiego I RP. Rozbudzeni amatorzy ukraińskiej kuchni wydali swoje pierwsze hrywny, inni wzięli udział w ekspresowej lekcji języka.

I kwietniowe spotkania z Juliuszem Słowackim

Piątek 11 kwietnia 2008 r. dla wybranych uczniów naszego Liceum na dłużej zapisze się w ich pamięci. W tym bowiem dniu nauczycielki polonistki: Aneta Bednarczyk i Bożena Opalińska, a także Anna Szopa (nauczycielka wiedzy o kulturze) zorganizowały w auli szkoły I Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim, na które złożył się konkurs recytatorski i konkurs o życiu i twórczości naszego Patrona. Całość poprzedziła prezentacja multimedialna opatrzona wykładem o życiu Juliusza Słowackiego.

"Hej, Julek!" - czyli jak Słowacki łączy pokolenia

W piątkowy wieczór 4 kwietnia 2008 r. w salonie Muzeum Narodowego Zie-mi Przemyskiej odbyło się spotkanie połączone z odczytem pracy prof. Mieczysława Inglota z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Geopolityka kultury: empatia czy rytuał?"

„Per aspera ad astra”

Przez trudy do gwiazd – ta słynna sentencja rzymska świetnie się sprawdziła w przypadku Alicji Kusiny z II c1, która reprezentowała naszą szkołę w zawodach centralnych XXVI Olimpiady Języka Łacińskiego. Po trzech etapach zmagań olimpijskich na szczeblu szkolnym, okręgowym i centralnym okazało się, że dzieła Neposa, Cezara i Cycerona, pisane w języku łacińskim, nie stanowią dla niej większego problemu. Zmagania z testem gramatycznym oraz rozmowa ze znawcami tego języka także okazały dla niej pomyślne.

   Od 2001 r. trwa tradycja współpracy pomiędzy najmłodszym gronem historyków krakowskich i przemyskich w ramach szerokiej formuły cyklu Cracovia - Premisilia: Spotkania Młodych z Historią. Zrzesza ona członków Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Koła Naukowego Historyków I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, którzy pod patronatem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu dzielą się swoimi badaniami naukowymi, występując w konferencjach popularno-naukowych, czy warsztatach historycznych.

Z wizytą w pięknym Egerze

   Dzięki odnowionym niedawno kontaktom partnerskim pomiędzy władzami Przemyśla i węgierskiego Egeru coraz liczniejsza grupa młodzieży z obu stron może poznawać zabytki oraz kulturę współpracujących ośrodków. W lutym t. r. z wizytą w Egerze była reprezentacja Gimnazjum nr 5, a w dn. 8-14 marca - I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu.
   Przemyski "Słowak" goszczący we wrześniu ub. r. delegację zaprzyjaźnionego Dobó István Gimnazjum, tym razem wysłał własnych reprezentantów: trójkę uczniów (Szymona Nowaka, Joannę Kotek i Paulinę Czyżyk)

Arłamów 2008

Tradycją szkoły stały się zimowe wyjazdy do Arłamowa organizowane przez UKS „Słowak”. Tegoroczny sezon narciarski rozpoczęliśmy 9.01.2008r wyjazdem grupy narciarzy pod okiem opiekunów podczas którego, młodzież doskonaliła swoje umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. W dniach 5.02.2008r do Arłamowa wyruszyły kl. IId, IIb, IIa, IIg, Ig, Ic1 i grupa narciarzy (łącznie 161 osób), a 13.02.2008r kl. Ia, Ib, Ie, If, IIc2 (łącznie 171 osób).

Sprawozdanie z rekolekcji szkolnych.

W dniu 5-7 marca 2008 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu odbyły się Wielkopostne szkolne rekolekcje. Prowadził je ks. dr Konrad Dyrda – katecheta I LO w Sanoku. Hasło brzmiało „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Pierwszy dzień rekolekcji szkolnych koncentrował się wokół odnowy przyrzeczeń chrzcielnych. W godzinach wieczornych maturzyści kontemplowali „Oblicze Jezusa”. Centralnym punktem drugiego dnia była Eucharystia, sprawowana uroczyście, a myśl przewodnia rozważań dotyczyła osób   Chrystusa – Nauczyciela.

Nic piękniejszego w życiu ponad czar… radości.

13 stycznia w Hali Sportowej odbył się bal studniówkowy  uczniów I LO.
Po rozpoczynających uroczystość przemówieniach rodziców i pana dyrektora, Tomasza Dziumaka, nadszedł czas na poloneza. Pomimo bardzo licznej grupy młodzieży (ponad 800 osób) udało się go zatańczyć w jednej turze.

NARKOTYKOM - STOP

W dniach 1 -2 marca 2008r. grupa młodzieży z klas pierwszych I i II I Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego w Przemyślu wspólnie z uczniami II LO im. Morawskiego w Przemyślu uczestniczyła  w dwudniowym wyjazdowym szkoleniu dla młodzieżowych liderów programu profilaktycznego „Narkotyki –stop”. Szkolenie odbyło  się w Ośrodku Rekolekcyjnym „Nadzieja” w Wybrzeżu koło Dubiecka
            Projekt Ten jest realizowany we wszystkich szkołach średnich miasta Przemyśla, dotyczy działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualności